Search

Predyspozycje do alergii

Bardzo często młodzi rodzice lub małżeństwo w czasie planowania ciąży są zainteresowani dziedziczną predyspozycją swojego dziecka do alergii. I to jest poprawne, musimy wiedzieć, jakie problemy mogą nas oczekiwać w przyszłości, i ocenić szanse odtworzenia tych samych chorób alergicznych u naszego potomstwa.

Wrodzona predyspozycja do alergii

Niestety, bardzo zależy na tym, którzy nie interesują się niczym, dziedziczne predyspozycje u dzieci do alergii jest jedno miejsce, w którym, jeśli jeden rodzic jest chory, szanse na to, że dziecko ma alergie 50:50, ale jeśli oboje rodzice są uczuleni, nawet jeśli występują różne rodzaje reakcji alergicznych, wzrasta ryzyko zachorowania u dzieci 75-80%.

Dodatkowo dziedziczna predyspozycja jest wielowartościowa, to znaczy alergia może być dla innego alergenu niż ty. Lub nawet kilka alergenów.

Do dziedzicznej predyspozycji, z powodu czysto genetycznego materiału przodków, dodaje się sytuacja ekologiczna przebieg ciąży - w większości przypadków w hałaśliwym mieście gazowym, z wątpliwym oczyszczaniem wody, obfitością chemii w żywności i kosmetykach domowych. I dodaj tutaj niemal codzienne stresy przyszłej młodej matki, spożycie alkoholu i palenie jednego lub obojga rodziców... a następnie ryzyko alergii i wielu innych chorób somatycznych wynosi 100%.

Z reguły na początku dziecko reaguje na alergen z objawami nieżytu nosa, z zaostrzeniem sytuacji kichania i ataków uduszenia. Przy powtarzających się powtórkach rozwija się alergiczna astma oskrzelowa - powstający w wyniku skurcz oskrzeli uwalnianie lepkiej, trudnej do oddzielenia plwociny. A ponieważ cały układ oddechowy dziecka rozwija się dopiero w wieku 10 lat, jasne jest, że tak poważne ataki astmy oskrzelowej w wieku niemowlęcym i przedszkolnym są niebezpieczne. Grożą śmiercią dziecka.

Tak więc, jeśli przyszli rodzice dowiedzą się, że ryzyko alergii u ich potomstwa jest duże, wówczas należy zapobiegać już w czasie ciąży. Właściwie to w tym okresie i jest w stanie dać maksymalny efekt.

Zapobieganie alergiom w czasie ciąży

Przede wszystkim młodej matki powinny uczęszczać do ich diety - podczas ciąży całkowicie usunięcie z diety fast food, słodycze przemysłu z dużą ilością kolorów, emulgatorów i środków aromatyzujących. Będziemy musieli ograniczyć się do tradycyjnych alergenów pokarmowych - czekolady, owoców cytrusowych, mleka, owoców morza, orzechów, truskawek.

Cóż, sytuacja pracy i odpoczynku - konieczne jest, aby wyeliminować palenie z kręgu swoich znajomych, albo przynajmniej zminimalizować kontakt z nimi, pomyśl o dobrych filtrów do wody i klimatyzację w domu. W przypadku korzystnego przebiegu ciąży zaleca się nawet wyjazd na kilka miesięcy poza miasto (oczywiście jeśli to możliwe).

Profilaktyka po porodzie

Po porodzie Chronimy dziecko przed alergenami w każdy możliwy sposób - codzienne czyszczenie na mokro, wczesne niszczenie pleśni, roztocza kurzu, usuwanie dywanów, zasłon, dużych miękkich zabawek w dziecięcych odpylaczach.

Staraj się karmić piersią tak długo, jak to możliwe, jeśli nie można przestawić się na hipoalergiczną formułę mleka. Ponadto nie jest zbyteczne przeprowadzanie profilaktycznych testów skórnych ani pobieranie krwi dziecka w przypadku alergii.

Alergie i dziedziczenie

czy alergia jest dziedziczna

Podstawą rozwoju alergii na alergie mogą być zarówno nabyte, jak i dziedziczne schorzenia układu odpornościowego. W jaki sposób powiązane są alergie i dziedziczenie? Ponieważ czynnik genetyczny odgrywa w tym istotną rolę, zwiększona wrażliwość na działanie różnych alergenów jest najprawdopodobniej przekazywana spadkobiercom.

Każdy z nas w ciągu naszego życia wielokrotnie kontaktuje się z alergenami, ale alergie - zwłaszcza ich szczegółowe formy - rozwijają się nie zawsze i nie wszystkie. Konieczne jest spotkanie z alergenem, ale nie jedynym warunkiem wystąpienia hiperalii, która tylko stwarza możliwość powstania alergii. Do jego wdrożenia wymagana jest pewna liczba dodatkowych warunków. Nie wszystkie z nich są znane. Ustalono, że obejmują one przede wszystkim wiele czynników fenotypowych, czyli nabyte podczas życia, czynniki. Ważną rolą, na przykład, jest jedzenie.

Napady alergiczne są często wywoływane przez różne rodzaje stresu emocjonalnego, powodując nieprawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, hormonalnego i odpornościowego. Istnieje nawet pojęcie astmy odruchowej nerwowo-mięśniowej, której mechanizm spustowy jest odruchem warunkowym. Oprócz fenotypu, wśród dodatkowych okoliczności, które przyczyniają się do rozwoju alergii, duże znaczenie mają również czynniki genetyczne i genetyczne. W szczególności odnosi się to do tych jego form, które są znane jako atopie. Badając rolę czynników genotypowych w powstawaniu alergii trzema metodami - analiza genealogiczna (badanie rodowodzie pacjenta), badanie bliźniąt i historii rodziny (studium choroby alergicznej u krewnych krwi pacjenta).

Czy alergie i dziedziczenie są powiązane?

Analiza genealogicznym dowodów zwiększonego zachorowalność w „klany” pacjentów z alergią takich postaciach jak obrzęk naczynioruchowy, alergiczny nieżyt nosa, atopowe zapalenie skóry, astma i pokrzywki. Istnieje przypadek, gdy astma oskrzelowa wywołana przez naskórek królików została ujawniona w 17 osobach należących do pięciu pokoleń. Jest to jednak wciąż za mało, by wyciągnąć wniosek o wielki wkład czynników genetycznych w rozwoju alergii, ponieważ takie podejście nie wyklucza wpływu niektórych wspólnych potomków i przodków czynników środowiskowych, w tym czynniki społeczne (np obecność kilku pokoleń astmy sprowokowany Ursol mogą być nie związane z predyspozycją genetyczną, oraz fakt, że osoby te były zatrudnione w przemyśle skórzanym).

Podobne dane uzyskano za pomocą analizy rodzinnej. Okazało się w szczególności, że w przypadku, gdy rodzice cierpią na obrzęk Quincka, dotyka go do 50% dzieci. W alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa wskaźnik częstości występowania chorób rodzinnych wynosi od 35 do 80%. Oskrzeli szybkości astma Częstość pacjentów krewnych (dziadków, rodziców, rodzeństwo, rodzeństwo, rodziców) wyższa niż w grupie kontrolnej, więcej niż 6 razy, a w alergicznym nieżycie nosa - więcej niż 4 razy opisano również przypadki pokrzywka rodzinna. Za pomocą analizy korelacji, możliwe było ustalenie związku pomiędzy różnymi formami alergii i astmy dowiedzieć się, co w dużym odsetku przypadków związanych z alergicznym nieżytem nosa, w mniejszym stopniu - z migreną i pokrzywki.

Zakłada się, że dziedziczne predyspozycje do alergii są przenoszone za pomocą dominującego genu, który może manifestować się różnie u różnych osób. Bardzo duże znaczenie ma stopień ryzyka w rodzinnej postaci alergii. Jeśli cierpisz z powodu alergii, zarówno rodziców, częstość występowania u dzieci wynosi 30 do 75%, jeśli jeden z nich - od 20 do 50% w porównaniu do 10-20%, jeśli oboje rodzice są klinicznie zdrowe.

W celu wyjaśnienia roli czynników genetycznych najbardziej celem analizy z bliźniaczych, t. E. Badanie występowania w tych samych (występujące z jednego jaja) i fraternal (występujące w wyniku jednoczesnego zapłodnienia kobiety dwa jajka) bliźniaki. Badania te pozwoliły określić wpływ czynników genetycznych na występowanie różnych rodzajów alergii, które okazały się bardzo wysokie. Zatem, podczas badania 34 par bliźniąt bliźniąt 20 są identyczne (z każdej pary) wykryto alergii, alergia m.in. odbywały się również, choć w innych postaciach. Jeśli atopia występuje u obojga rodziców, dzieci zachorują w młodym wieku i jeśli nie ma choroby w rodzinie, po 30-40 latach.

Tak więc rola dziedziczności w alergii jest ponad wszelką wątpliwość. Jest prawdziwy i, jak widać, bardzo dobry. Powstaje pytanie o mechanizm dziedziczenia alergii. Mechanizm dziedziczenia stanów atopowych jest badany bardziej szczegółowo w tym planie, chociaż jest jeszcze wcześnie, aby ocenić ostateczne wyniki. Niektórzy badacze uważają, że oznaki atopii są kontrolowane przez dominujące geny, inne - najprawdopodobniej recesywne. Jednak oba warianty mogą mieć miejsce. Z tego powodu osoby będące homozygotami chorują już w dzieciństwie, a heterozygoty - znacznie później i rzadziej.

Wpływ czynników genetycznych może być realizowany na co najmniej trzech kanałach:

 1. Poprzez kontrolę syntezy reagentów związanych z IgE.
 2. Poprzez kontrolę procesów współpracy komórkowej leżących u podstaw każdej odpowiedzi immunologicznej, w tym odpowiedzi immunologicznej prowadzącej do restrukturyzacji alergicznej.
 3. Poprzez mechanizmy nieimmunologiczne, które są włączone, jak wiadomo, podczas rozwoju fazy patofizjologicznej i patofizjologicznej alergii.

Pierwszy kanał został szczegółowo zbadany. Stwierdzono, że u dorosłych i dzieci w krwi stężenia IgE w dużym stopniu zależy od czynników genetycznych identyfikacja specyficznych genów zaangażowanych i wysokie i niskie poziomy immunoglobulin. Drugi kanał również jest dość dobrze przestudiowany. W szczególności, analiza przypadku nasion Pyłkowica spowodowane ambrozji, że powstawanie alergii związanych z dziedziczenia pewnych grup antygenów. Decydującą rolę odgrywają tak zwane "geny odpowiedzi immunologicznej" zlokalizowane u osoby w szóstym chromosomie. Kontrola genetyczna mechanizmów nieimmunologicznych zaangażowanych w reakcje alergiczne polega na kontrolowaniu syntezy substancji biologicznie czynnych, w tym fazy patofizjologicznej procesu. Dotyczy to przede wszystkim atopii - reakcji alergicznych typu 1 HCT, realizowanych przy udziale reagentów IgE. Jeśli chodzi o inne formy alergii, informacje na ten temat są znacznie rzadsze, a wyciąganie jakichkolwiek wniosków na ten temat jest wyraźnie przedwczesne.

Przyczynami alergii są predyspozycje genetyczne, związek z infekcjami i czynniki mentalne

Alergia jest konsekwencją nadwrażliwości immunologicznej, a fakt, że alergia jest bardzo skuteczna "rozprzestrzenia się wśród członków rodziny wskazuje, że predyspozycje do jej rozwoju przekazywane są genetycznie. Bardzo często mechanizm alergii nazywa się atopią, gdy organizm zaczyna wytwarzać zwiększoną ilość immunoglobulin IgE.

Atopia w rodzinie

Testy alergiczne skóry pomagają w diagnozowaniu złożonych alergii

Wolfgang Ihloff, lic. CC BY SA

Atopia występuje u 20% populacji. Jeśli oboje rodzice mają atopię, wówczas prawdopodobieństwo, że dziecko je otrzyma wynosi 50%, wzrasta jeszcze bardziej, gdy oboje rodzice mają tę samą alergię. Najniższe ryzyko urodzenia dziecko z atopią w rodzinie niezaznajomionej z tą chorobą i wynosi około 13%.

Dziedziczenie predyspozycji do alergii nie zależy od jednego konkretnego genu, dotyczy to zestawu genów. Znaleziono kilkadziesiąt miejsc w ludzkim kodzie genetycznym, które są odpowiedzialne za to. Uczestnictwo w rozwoju alergii jest słabsze, inne silniejsze. Kluczowym miejscem jest piąty chromosom X. Są w nim miejsca kontrolujące produkcję różnych białek i substancji w ciele, które mogą uczestniczyć w reakcji alergicznej. W szczególności produkcja przeciwciał, które odgrywają kluczową rolę w rozwoju alergii.

Jeśli oboje rodzice są uczuleni, to w 66% przypadków dziecko może dostać alergię. Jeśli pacjent jest chory, matka, dziecko ma ryzyko 40%, a jeśli ojciec ma 30%.

Infekcje i alergie

Bez wątpienia ważną rolę odgrywają warunki środowiska, w którym dziecko rośnie. Jeśli odziedziczył skłonność do atopii i żyje w środowisku, w którym styka się z dymem papierosowym - prawdopodobieństwo wystąpienia astmy ocenia się na 25%. A kiedy żyje w czystym środowisku, ryzyko tej choroby zmniejsza się kilkakrotnie. Innym czynnikiem, który przyczynia się do rozwoju astmy, są gazy wydechowe samochodów: dzieci mieszkające w mieście częściej cierpią na astmę.

Inne choroby również mają znaczący wpływ. Grupa chorób innych niż astmy należą: przewlekła obturacyjna choroba płuc, poważne reakcje alergiczne, w przeszłości, polipy nosa, zatok przynosowych, częste infekcje górnych dróg oddechowych, atopowe zapalenie skóry, alergia pokarmowa.

Kontakt z alergenami

Drugim czynnikiem, który powoduje tę chorobę kontakt z alergenami. Przypomnij sobie, że alergen jest substancją, która wywołuje objawy alergiczne u osoby predysponowanej do tego. U innych osób - zdrowych - te substancje nie wywołają żadnych reakcji.

Potencjalne alergeny występują wszędzie. Ogromna liczba cząstek obecnych w przyrodzie może powodować reakcje alergiczne. Jest to substancja, zarówno naturalna, jak i stworzona przez człowieka. Tylko alergicy reagują na kontakt z alergenami. Mogą działać na komórkach naszego ciała na kilka sposobów. Przez wdychanie, jedzenie lub przez bezpośredni kontakt ze skórą i błonami śluzowymi.

Rodzaje alergenów

Alergeny wziewne powodują przede wszystkim choroby układu oddechowego. Najczęściej jest to pyłek roślin. Jest produkowany w dużych ilościach roślin w okresie wiosenno-letnim. Z roku na rok intensywność tworzenia się pyłków może być różna. Jak wiadomo, szczególne rośliny produkują pyłek tylko w niektórych miesiącach i ta wiedza pomaga zidentyfikować alergen. Jeśli objawy alergii pojawiają się w okresie od marca do maja - prawdopodobnie jesteś uczulony na pyłki drzew, leszczyna, olcha, wierzba, a jeśli „płynący” z nosem w czerwcu, lipcu i sierpniu - jesteś uczulony na trawę. Inne alergeny wziewne, takie jak roztocza kurzu domowego, wełna zwierzęca, pleśń, karaluchy, nie mają cyklu sezonowego i mogą powodować pojawienie się objawów przez cały rok.

Alergeny pokarmowe to duża grupa różnych substancji: orzechów i orzeszków ziemnych, ryb, skorupiaków, pszenicy, jaj, mleka, soi i różnych owoców. Włączone są również dodatki do żywności zawierające benzoesany, siarczyny, glutaminian sodu oraz, dodatkowo, różne leki.

To nie oznacza, że ​​objawy alergii pokarmowych powoduje tylko ze strony przewodu pokarmowego, ich spożycie może powodować reakcje alergiczne w organizmie, takich jak wstrząs anafilaktyczny lub wysypki skórne.

Niektóre produkty lub rośliny obecne w środowisku mają podobną strukturę, chociaż nie jest to oczywiste. Na przykład brzoza jest podobna do urządzenia molekularnego dla jabłek. Jeśli jesteś uczulony na brzozę, to po kontakcie z cząstkami jabłka możesz również mieć objawy alergiczne, takie jak obrzęk i swędzenie błony śluzowej jamy ustnej.

Inne podobne substancje podano w tabeli:

Czy alergia jest przekazywana przez prawo do dziedziczenia?

Ludzie cierpiący na alergie stają się bardziej. Dzieje się tak dlatego, że środowisko każdego dnia staje się coraz gorsze. Z danych statystycznych wynika, że ​​około 80% ludzi zamieszkujących naszą planetę przynajmniej raz w życiu doświadczało objawów alergii.

Jedno z pytań, które niepokoi alergików, ale czy alergia jest dziedziczna. Kiedy kobieta nieustannie doświadcza alergii w swoim życiu, zaczyna myśleć o tym problemie nawet podczas planowania ciąży.

Główną przyczyną alergii jest 100% i jest ujawniona przez lekarzy-naukowców. Ale od już nauczyłem można stwierdzić, że czynniki w rozwoju alergii są luki w ekologii: zanieczyszczone powietrze i woda, słaba i niezdrowa dieta, owoce i warzywa uprawiane za pomocą dodatków chemicznych, różnego rodzaju zwyczajów czasu, nałóg tytoniowy.

Przeniesienie alergii przez dziedziczenie

Naukowcy medyczni ustalili, że alergia nie jest dziedziczona. Ale predyspozycje do tego i reakcja ciała na bodziec uboczny objawia się u dzieci. Jeśli jedno z rodziców cierpi na alergię, prawdopodobieństwo, że dziecko będzie miało predyspozycje do alergii, wynosi 30%. A jeśli zarówno ojciec, jak i matka cierpią na taką chorobę, prawdopodobieństwo wzrasta do 60-70%. Również predyspozycje do alergii przekazywane są przez pokolenia, na przykład, od dziadków po wnuki. W tym przypadku procent spada do 10.

Alergia na określony alergen nie jest dziedziczona. Jeśli krewni mieli jedną drażniącą przyczynę choroby, to dzieci mogą być zupełnie inne. Stopień i rodzaj manifestacji reakcji alergicznej jest również inny.

Aby lepiej zrozumieć, jak to działa, należy pamiętać o procesie alergii. Taka reakcja ciała pojawia się wraz z pogorszeniem nieprzepuszczalności bariery histohematycznej. Z tego powodu różne rodzaje bodźców łatwiej przenikają do krwi i tkanek człowieka. A w wyniku obecności zmniejszonego układu odpornościowego organizm wytwarza specjalne przeciwciała. Jest to proces, który jest przekazywany z rodziców na dzieci. Ale to, czy będzie aktywny, nie jest faktem. Dla każdej osoby jest ściśle indywidualna.

Geny odpowiedzialne za dziedziczenie reakcji alergicznej organizmu

W celu przeniesienia predyspozycji do alergii odpowiedzialne są niektóre geny, które dzielą się na trzy grupy czynników:

 1. Proces syntezy immunoglobuliny E.
 2. Współpraca, połączenie komórek odpowiedzialnych za istniejący typ reakcji alergenów z organizmem człowieka.
 3. Nie mechanizm immunologiczny, który odgrywa ważną rolę w pewnym stadium biochemicznym podczas procesu reakcji alergicznej na ciało.

Obecność tych trzech czynników wyjaśnia występowanie alergii. Wszelkie substancje i produkty mogą działać jako alergeny. Najczęściej spotykane są pyłki roślin, sierść zwierząt, owoce cytrusowe, czekolada i kakao, laktoza.

Z powyższego wyciągamy wnioski. Alergia nie jest dziedziczona, od rodziców po dzieci. Ale przekazywane są pewne geny predysponowane do tej choroby. Z osobliwości organizmu dziecka wynika, że ​​pojawienie się alergii zależy od następstw. Przejawia się natychmiast, na wczesnym etapie życia, z czasem lub w genach będących aktywatorami alergii, nie może "obudzić się" w ciele przez całe życie człowieka.

Co zrobić, jeśli dziecko dostało predyspozycje do alergii przez dziedziczenie

Niemożliwe jest całkowite przewidzenie transmisji genów predysponowanych do alergii. Ale aby kontrolować i łagodzić stan pacjenta pod aktualnym poziomem medycyny. Aby to zrobić, musisz przestrzegać pewnych zasad:

 1. Przygotowanie do poczęcia dziecka. Aby to zrobić, rodzice będą musieli zrzucić złe nawyki, jeśli takie istnieją. Alkohol, papierosy i narkotyki mogą wpływać na zdrowie przyszłego dziecka, nawet w stanie prenatalnym.
 2. Wyłączenie wpływu chemicznego i domowego na organizm. Jeśli któryś z rodziców pracuje w złożonej produkcji związanej z chemią, to warto zmienić stronę lub miejsce pracy. O ile to możliwe, mniejsze zużycie chemii gospodarczej do czyszczenia mieszkania, perfum, kosmetologii. Pomimo faktu, że te substancje są sprawdzane, ryzyko szkodliwego wpływu na dziecko nie znika w 100%.
 3. Jeśli rodzice dziecka mieszkają w strefie gazowej, na przykład w pobliżu ruchliwej autostrady z dużym rocznym przepływem samochodów, powinieneś zmienić miejsce zamieszkania. Spaliny samochodowe mają zły wpływ na zdrowie ludzi, szczególnie na płuca i krew.
 4. Przeprowadzanie napraw w mieszkaniu nie jest tego warte, zwłaszcza gdy jest w ciąży. Substancje z kleju budowlanego, lakieru są niebezpieczne dla ciała matki i dziecka.

Wrodzona predyspozycja do alergii

Jest dziedziczna predyspozycja do chorób atopowych. Jednak w przypadku chorób takich jak astma oskrzelowa, atopowe zapalenie skóry i alergiczny nieżyt nosa, które współdziałają w rozwoju czynników dziedzicznych i środowiskowych, to jest bardzo trudne do określenia roli poszczególnych genów. Obraz kliniczny tych chorób jest najprawdopodobniej określony złożoną interakcją wielu loci genetycznych, a zmienność fenotypu, charakterystyczna dla każdej choroby atopowej, zależy od zmian w każdym z tych loci. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że różne choroby alergiczne mogą mieć te same markery genetyczne. Na przykład, atopię często wykrywa się przez natychmiastową reakcję na śródskórne podawanie alergenów i podwyższone poziomy IgE we krwi, podczas gdy astma oskrzelowa charakteryzuje się zwiększoną reaktywnością dróg oddechowych.

W sercu chorób alergicznych są zmiany w co najmniej dwóch grupach genów. Niektóre z nich kontrolowania objawów układowych atopii, wspólne dla różnych chorób alergicznych (np syntetyczny poprawy IgE i eozynofilią), podczas gdy inne określenie miejscową reakcję zapalną w niektórych narządach docelowych (na przykład, skóra rozproszonym neurodermit lub w płucach w astmie). Badanie genomu pacjentów z rozproszonym neurodermit wykazały związek choroby ze zmianą chromosomów lq21,3q21, 17q25 i 20p. Miejsca te są ściśle związane ze znanymi loci łuszczycy. Locus lq21 zawiera grupę genów, które wpływają na różnicowanie się naskórka.

Główne podejścia do identyfikacji geny, odpowiedzialne za choroby atopowe obejmują 1) identyfikację potencjalnych genów w oparciu o poszukiwanie polimorfizmów zdolnych do zmiany funkcji lub ekspresji znanych genów, których produkty biorą udział w patogenezie atopii lub zapalenia; 2) klonowanie pozycyjne określonych regionów chromosomu związane z dziedziczeniem choroby. Fizyczne mapowanie tych obszarów pozwala na identyfikację zlokalizowanych w nich genów. Geny kandydujące są następnie badane pod kątem mutacji lub określonych polimorfizmów. Znanych jest kilka potencjalnych genów związanych z chorobami atopowymi. Sprzężenie i znaczący związek z chorobami atopowymi pokazują indywidualne allele genów na chromosomach 5, 6, 11, 12 i 14.

Chromosom 5. Segment 5q23-35 zawiera kilka genów, prawdopodobnie związanych z patogenezą chorób alergicznych. Należą do nich spirale grzejne kodujący cytokiny Th2 (IL-3, IL-4, IL-5, IL-9, IL-13 i GM-CSF). Jako kandydat badano w szczególności gen IL-4. Zastąpienie cytozyny w tymidynę w pozycji 589 w regionie promotora genu IL-4 prowadzi do pojawienia się nietypowe miejsca wiązania czynnika transkrypcji NF-AT (czynnika jądrowego uaktywnionych komórek T), nasilenia jego powinowactwa wiązania, zwiększając transkrypcję IL-4 genu i zwiększa produkcję IgE. Jest to zgodne z ważną rolę IL-4 w rozwoju komórek Th2 i syntezy przełączanie klas na syntezę IgE. Inne geny z tej chromosomie mogą mieć wpływ na rozwój alergii obejmują leukotrienu C4 genów syntazy genów receptora M-GSF, receptora glukokortykoidowego i B2-adrenoreceptora.

Chromosom 6. Na tym chromosomie znajdują się geny kodujące klasy HLA I i II, które regulują swoistość i intensywność odpowiedzi immunologicznej na określone alergeny. Tutaj zlokalizowane są geny, które odgrywają centralną rolę w procesie rozpoznawania i reprezentacji antygenów, w tym genów transportera zaangażowanego w leczenie antygenów (TAP). Reakcje IgE na określone alergeny (takie jak antygen ambrozji Amba V i alergen Der p1 roztoczy kurzu) są związane ze specyficznymi loci HLA klasy II. Na chromosomie 6 znajduje się również gen TNF-a, główna cytokina zaangażowana w przyciąganie komórek do ogniska zapalnego. Znaleziono powiązanie polimorfizmów genu TNF-a z astmą oskrzelową.

Chromosom 11. Wiele badań wykazało połączenie atopii z segmentem Hql3. Jako zlokalizowany tu gen kandydujący, rozważa się gen kodujący podjednostkę β receptora IgE o wysokim powinowactwie (FceRI-b), który przyspiesza sygnał wewnątrzkomórkowy z tego receptora. Znaleziono powiązanie kilku wariantów genetycznych FceRI-b z astmą oskrzelową, zwiększoną reaktywnością oskrzeli i rozproszonym neurodermitem.

Chromosom 12. Astma oskrzelowa i inne choroby atopowe, są związane z cechami chromosomie 12. Na jego długie ramię zlokalizowane liczby genów kandydujących - IFN-y, syntazy NO FSK STAT-6, IGF-1 i B-podjednostkę czynnika jądrowego-Y. IFN-y promuje rozwój komórek Th1 i hamuje funkcję komórek Th2; STAT-6 aktywowane IL-4 bierze udział w indukowaniu syntezy włączeniem syntezy immunoglobulin IgE i różnicowania komórek Th2 i FSK wspomaga proliferację i różnicowanie komórek tucznych.

Inne chromosomy. Zlokalizowane na chromosomie 14 genów TCR a-łańcuchowej, która odgrywa ważną rolę w rozpoznawaniu alergenów. Okazało się, związek wyrażony odpowiedzi IgE w ilości alergenów i całkowitego stężenia IgE w surowicy o os pewnych izotypów TCR, co wskazuje na funkcję genu w modyfikacji specyficznych odpowiedzi IgE. Także, że połączenie pomiędzy atopii i funkcję wzmacniającą, a polimorfizmem genu podjednostki IL-4 receptor, który znajduje się na chromosomie 16. Istnieją dane i połączenia z segmentami astmy 17r12-qll.2, gdzie zlokalizowanych genów kodujących chemokiny RANTES i eotaksynę, co należy do głównej roli w zaangażowaniu eozynofilów w drogach oddechowych w astmie oskrzelowej.

Geny może wpływać na przebieg chorób alergicznych i innych sposobów, określając, na przykład, skuteczność leczenia kortykosteroidami, adrenomimetykami b2 i czynnikami, które zmieniają metabolizm leukotrienów. Według niektórych danych obecność glutaminianu w pozycji 27 adrenoreceptora b2 jest związana z niższą reaktywnością dróg oddechowych w astmie oskrzelowej. Obecność glicyny w pozycji 16 tego receptora wiąże się z zapadnięciem zmroku w FEV1. Polimorfizm promotora genu 5-lipoksygenazy wpływa na syntezę leukotrienów. Wreszcie, polimorfizm promotora genu IL-4 z przyspieszeniem jego transkrypcji jest związany z opornością na kortykosteroidy i ciężką astmą oskrzelową. W związku z tym należy zauważyć, że połączone działanie IL-2 i IL-4 daje oporność limfocytów T na kortykosteroidy.

Czy jest możliwe przeniesienie alergii na dziedziczenie?

Według danych WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) ponad 40% światowej populacji cierpi na różnego rodzaju reakcje alergiczne, czyli niemal co drugą. Często alergia jest dziedziczona. Zjawisko to nazywa się atopią (z greckiej apostolskiej - obcości).

Zasada transferu

Istnieje różnica między dziedziczeniem samej choroby a genetyczną predyspozycją do niej. Reakcja na określony alergen nie będzie przenoszona. Dziedziczenie nie jest chorobą, ale umiejętnością reagowania na czynnik drażniący. Oznacza to, że jeśli rodzice są na przykład uczuleni na pył, nie jest konieczne, aby dziecko reagowało na ten sam czynnik drażniący. Dziecko nie wyklucza rozwoju zupełnie innej formy choroby. Na przykład astma oskrzelowa będzie wynikiem reakcji na pyłki drzew lub egzemy w wyniku kontaktu z kosmetykami.

Statystyki

Prawdopodobieństwo choroby to:

 • Ponad 80%, jeśli oboje rodzice są alergikami o tej samej reakcji, na przykład oboje cierpią na alergiczny nieżyt nosa;
 • Do 40%, jeśli uczulony jest jednym z rodziców;
 • Około 50%, gdy mama i tata są uczuleni, ale reakcja jest innego rodzaju;
 • Około 10%, jeśli matka i ojciec nie mają skłonności do alergii.

Prawdopodobieństwo choroby jest większe, jeśli matka dziecka jest na nią narażona. Dziedziczenie od ojca choroby jest przekazywane rzadziej. Najczęściej przenoszone zapalenie skóry, astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa, pyłkowica.

Jak przebiega przekazywanie predyspozycji?

Uważa się, że głównym "winowajcą" przenoszenia choroby jest piąty chromosom X. Zawiera około 6% całkowitego DNA komórki. Jest również odpowiedzialna za regulację syntezy substancji w organizmie, w szczególności przeciwciał, które wpływają na występowanie lub blokowanie reakcji alergicznych. Jeśli ta synteza zostanie naruszona w rodzicach, informacja jest przekazywana do przyszłego dziecka.

Przepuszczalność bariery histohematycznej jest również zwiększona. W rezultacie substancje drażniące łatwo dostają się do krwi i tkanek człowieka.

Dlaczego alergia przez długi czas może się nie manifestować?

Jeśli bodziec pojawia się w niewielkiej ilości, układ odpornościowy stopniowo dostosowuje się do niego, a ciało przestaje reagować. Ta sama zasada opiera się na metodzie immunoterapii, kiedy pacjentowi wstrzykuje się mikro-dawki alergenu. Oznacza to, że nawet jeśli predyspozycje do alergii są wysokie, może praktycznie nie objawiać się przez całe życie.

Czynniki prowokujące

Ryzyko choroby o istniejącej predyspozycji wzrasta, jeżeli:

 • istnieją choroby przewlekłe, w wyniku których osłabiona jest odporność;
 • Przeprowadzono poważną interwencję chirurgiczną;
 • są porażki w pracy żołądka i jelit;
 • zaburzona czynność wątroby. Ten organizm przestaje pełnić główną funkcję - oczyścić organizm z toksyn i szkodliwych substancji;
 • są złe nawyki;
 • osoba jest poddawana stresowi, ciągle brakuje snu, dieta jest zakłócona, w diecie dominują produkty niskiej jakości;
 • sytuacja ekologiczna pozostawia wiele do życzenia, człowiek pracuje nad "szkodliwą" produkcją.

Zapobieganie

Nawet jeśli oboje rodzice są uczuleni, istnieje możliwość zmniejszenia ryzyka pojawienia się u dziecka lub przynajmniej spowodowania, że ​​nie objawi się on w ciężkiej postaci. Do tej pory nie ma takich metod, które pozwoliłyby w 100% określić, czy dziecko stanie się osobą alergiczną. Ale możliwe jest ubezpieczenie i podjęcie pewnych działań.

 1. Zaleca się, aby ciężarna matka podczas ciąży ograniczała spożywanie wysoce alergizujących pokarmów: cytrusów, czekolady, kawioru, owoców morza, produktów wędzonych, czerwonych warzyw i tym podobnych. Lepiej ich unikać także w okresie karmienia piersią.
 2. Kobieta w ciąży i karmiąca powinna zrobić wszystko, co możliwe, aby zapobiec wystąpieniu reakcji alergicznej i pogorszyć ją.
 3. Wyeliminuj złe nawyki. Palenie, w tym bierne, znacznie zmniejsza odporność układu odpornościowego. Istnieją dowody na to, że prawdopodobieństwo choroby zwiększa się o 30%.
 4. Jeśli rodzice, a zwłaszcza przyszła matka, pracują przy szkodliwej produkcji, wysoce pożądana jest zmiana rodzaju działalności.
 5. Nie dopuszczaj do nieuzasadnionego i niekontrolowanego stosowania leków.
 6. Dla dziecka pożądane jest karmienie piersią. W przypadku, gdy jest to niemożliwe, lepiej jest podać mieszankę, w której występują częściowo zhydrolizowane białka, ponieważ białka mleka krowiego są często najsilniejszym alergenem.
 7. Wabiąc, trzeba wejść, kierując się radami lub radami pediatry i sprawdzić, jaka reakcja dziecka na nowy produkt. Pożądane jest opóźnienie "znajomości" dziecka ze szkodliwymi produktami - chipsami, słodyczami o niskiej jakości, kiełbasą, sodą itp. Staraj się wybierać produkty bez barwników, tanich składników, takich jak olej palmowy, dodatki chemiczne.
 8. Dobra wychowanie fizyczne, hartowanie. Pokoje wymagają codziennego czyszczenia na mokro.
 9. Staraj się częściej jeździć nad morze, do lasu - tam, gdzie jest możliwość uzyskania świeżego powietrza. Umieść domowe filtry do wody, aby poprawić ich jakość. Ostrożnie podejdź do wyboru kosmetyków i chemii gospodarczej.

Pamiętaj, że alergia rodziców nie jest zdaniem. Jeśli zastosujesz się do wszystkich zasad, prawdopodobnie uniknie się tej nieprzyjemnej choroby.

Alergie są dziedziczne

Alergie są dziedziczne

Polecane

 • Strona główna /
 • Choroby skóry /
 • Alergia /
 • Czy alergia jest przekazywana przez prawo do dziedziczenia?

Menu główne

Statystyki

Jednym z czynników predysponujących do tego lub innego rodzaju alergii jest dziedziczenie genetyczne. Zwiększona wrażliwość na te same alergeny wśród krewnych nazywa się alergią atopową (dziedziczną).

Jeśli oboje rodzice są uczuleni, ryzyko choroby dziecka sięga 75-85%. Jeżeli tylko jeden z rodziców cierpi na choroby alergiczne, prawdopodobieństwo ich wystąpienia u dziecka wynosi 30-40% (skłonność do alergii jest częściej przenoszona z matki, a nie od ojca).

Predyspozycje genetyczne, jak wskazałeś, nie są jedyną istotną przyczyną choroby. Alergie mogą opierać się nie tylko na wadach wrodzonych, ale również nabytych w funkcjonowaniu układu odpornościowego. Ich przyczyny są często następujące.

Niekorzystne warunki środowiskowe i warunki życia (częste używanie chemii gospodarczej), szkodliwa produkcja, stres, niska jakość wody i żywności.

Styl życia. Pogłębienie i manifestacja objawów chorób alergicznych przyczynia się do zmęczenia, częstego braku snu, złych nawyków. Nawet bierne palenie może zwiększyć alergię; Jeśli osoba sama pali, prawdopodobieństwo wystąpienia alergii na drogi oddechowe zwiększa się o około 30%.

Niepowodzenia w pracy przewodu pokarmowego. Dysbakterioza, pasożyty, zapalenie żołądka i jelit lub wrzód trawienny zwiększają przepuszczalność ściany jelita. W rezultacie alergeny szybko dostają się do krwioobiegu, a organizm reaguje nadmiernymi reakcjami: od zimna, swędzenia i wysypki do ciężkich przewlekłych chorób i wstrząsu.

Choroby wątroby. Po chorobie na zapalenie wątroby, zapalenie pęcherzyka żółciowego lub lambliazę wątroba nie może w pełni zapewnić funkcji oczyszczającej organizm.

Alergie są dziedziczne

Czy istnieje dziedziczna alergia? W jaki sposób pojawienie się patologii alergicznych zależy od obecności takich rodziców, a nawet odległych krewnych? Z powodu rosnącej zapadalności na tę chorobę naukowcy podjęli te kwestie. Niewątpliwie alergii nie można przypisać dolegliwościom dziedzicznym, ale rola ciągłości w rozwoju choroby jest niezwykle wysoka.

Spis treści

Według badań, jeśli żadne z rodziców ma alergię, częstość występowania tej choroby u dzieci - o 10-20%, jeśli jedno z rodziców cierpi - ryzyko wzrasta do 40-50%, jeśli oboje - 80%. Najwyraźniej ten wzór obserwowane w chorobach, takich jak atopowe zapalenie skóry, astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa i pyłkowicy.

Jakie geny odpowiedzialne są za rozwój alergii?

Proporcja predyspozycji do alergii i atopii jest udowodniona. W tym celu odpowiedzialne są geny wpływające na trzy grupy czynników:

 1. synteza immunoglobuliny E;
 2. współpraca komórkowa, która leży u podstaw wszystkich rodzajów reakcji alergicznych;
 3. mechanizmy nieimmunologiczne, które odgrywają rolę w biochemicznym i patofizjologicznym stadium reakcji.

To wyjaśnia wygląd bliskich krewnych alergii do różnych czynników -.. Food, pyłek, etc. W badaniach przeprowadzonych na identycznych bliźniaków, okazało się, że większość mają taką samą reakcję na alergeny, ale o 30% doznali różnych form choroby.

Tak więc, od rodziców (jak również poprzednich pokoleń) można przenosić geny, których aktywacja zwiększa ryzyko alergii. Dzięki udanej kombinacji okoliczności, geny mogą "spać" przez całe życie, aw mniej sprzyjających warunkach - zaczynają czuć się od dzieciństwa.

Czynniki prowokujące

Dlaczego więc niektórzy ludzie z "złym" dziedziczeniem nie wykazują objawów alergii, podczas gdy inni mają ciężki przebieg? Pierwszym jest środowisko i sposób życia. Prawidłowe odżywianie, dobre warunki ekologiczne, zdrowy tryb życia - obietnica, że ​​alergia się nie "obudzi". Niestety, współczesne warunki życia nie pozwalają na wykluczenie wszystkich szkodliwych czynników.

Drugą kwestią jest ogólnie zdrowie. Choroby przewlekłe, operacje wywołują alergie. Duża liczba leków również pogarsza rokowanie.

Trzeci powód to odżywianie w okresie niemowlęcym, a także dieta matki w czasie ciąży. Udowodniono, że karmienie piersią jest skuteczną metodą zapobiegania alergii z powodu przeniesienia komórek odpornościowych z mleka i stworzenia prawidłowej mikroflory przewodu żołądkowo-jelitowego.

Jak zapobiegać rozwojowi alergii

Czy alergia jest dziedziczna? Nie, przekazywana jest predyspozycja. Oznacza to, że w większości przypadków można zapobiec rozwojowi takich nieprzyjemnych chorób, jak pokrzywka, astma i katar sienny lub przynajmniej zapobiec wystąpieniu ciężkich postaci.

Ciąża i niemowlęctwo

Konserwacja profilaktyczna powinna rozpoczynać się od ciąży. W czasie przeprowadzania dziecko mama musiałaby porzucić produkty vysokoallergennyh - red. Warzywa, owoce morza, tłuszcz wieprzowy, egzotyczne owoce, owoce cytrusowe, grzyby, czekolada, kakao, itd. Jeśli matka ma alergię, należy starać się unikać zaostrzenia podczas ciąży.

Dziecko trzeba karmić piersią, ale jeśli nie jest to możliwe, a następnie menu obejmują mieszaniny oparte na częściowo hydrolizowanego białka, czyli białka mleka krowiego -.. Najsilniejszym alergenem. Jeśli jednak możliwe było ustalenie karmienia piersią, konieczne jest kontynuowanie hipoalergicznej diety do końca karmienia piersią.

W pokoju z dzieckiem codzienne czyszczenie na mokro wymaga wentylacji.

Trzeba wprowadzać pokarmy stałe po konsultacji z pediatrą lub alergologa (jeśli jeden lub oboje rodzice mają alergię), uważnie obserwując reakcję i nie starają się przyspieszyć proces poznania nowych potraw.

Kiedy dziecko dorasta do wspólnego stołu, należy zacząć wpajać nawyki zdrowej żywności. Dziecko z predyspozycją do alergii nie powinno "poznawać" słodyczy, kiełbas i innych szkodliwych substancji.

Powinny również zajmować się hartowaniem i stopniowo przyzwyczajać się do kultury fizycznej (w celu wzmocnienia odporności, normalizacji metabolizmu).

Dla dorosłych

Nigdy nie jest za późno na rozpoczęcie zdrowego życia! Jeśli rodzaj jest uczulony, ten atak może zostać wyprzedzony w każdym wieku. Zrównoważona dieta bez barwników spożywczych, konserwantów i dodatków, rekreacja na świeżym powietrzu, minimalizacja stresu, trening fizyczny będą dobrą obroną przed chorobami alergicznymi.

 • Alergia 325
  • Alergiczne zapalenie jamy ustnej 1
  • Wstrząs anafilaktyczny 5
  • Pokrzywka 24
  • Obrzęk Quincke 2
  • Pollinoza 13
 • Astma 39
 • Zapalenie skóry 245
  • Atopowe zapalenie skóry 25
  • Neurodermatitis 20
  • Łuszczyca 63
  • Łojotokowe zapalenie skóry 15
  • Zespół Lyella 1
  • Toxidermy 2
  • Egzema 68
 • Typowe objawy 33
  • Coryza 33

Pełna lub częściowa reprodukcja materiałów witryny jest możliwa tylko wtedy, gdy istnieje aktywny indeksowany link do źródła. Wszystkie materiały prezentowane na stronie są zaznajomione. Nie angażuj się w samoleczenie, zalecenia powinny być wydawane przez lekarza w przypadku konsultacji w pełnym wymiarze godzin.

Alergie są dziedziczne

Alergia >> Dziedziczność

Naukowcy ustalili, że choroby alergiczne nie należą do dziedzicznej, w której gen powodujący bolesny stan jest przenoszony bezpośrednio z rodziców na potomstwo. Jednak możliwość dziedziczenia predyspozycji do rozwój alergii jest, i z tym lekarze i pacjenci muszą liczyć.

Oczywiście nie możemy wpływać na warunki egzystencji przez wiele lat przed urodzeniem, ale nie tylko jesteśmy w stanie je wziąć pod uwagę, ale jesteśmy również zobowiązani wziąć je pod uwagę; oprócz tego można prześledzić możliwość alergicznego wpływu pewnych warunków życia osoby chorej w przeszłości. Przypuśćmy, że w naszej cierpliwej Verze ojciec choruje na jakąś chorobę alergiczną (lub matkę, a nawet oboje rodziców). W związku z tym Wiara nie może być uważana za chronioną choroby alergiczne w przyszłości, chociaż nie jest to konieczne. Konieczne jest również uwzględnienie wieku, w którym rodzice Wolfa rozwinęli choroby alergiczne (w starszym wieku alergia jest mniej powszechna).

Czasami zdarza się, że rodzice pacjenta nie cierpiał na alergie, ale w wielu poprzednich pokoleniach, zarówno w linii ojca, jak i linii matki, pojawiły się reakcje alergiczne. Może to tłumaczyć pojawianie się chorób alergicznych u wnuków (tzw. Genetyczna predyspozycja do choroby). Czy to oznacza, że ​​osoba z takim dziedziczeniem musi koniecznie dostać alergie? Oczywiście, że nie. Zależy to również od warunków życia, charakteru odżywiania i wielu innych czynników. Ale jednocześnie taka osoba jest bardziej narażona na tę chorobę i dlatego konieczne jest bardziej agresywne prowadzenie działań zapobiegawczych niż inne osoby.

Wróćmy do Vera. Załóżmy, że jej ojciec cierpi na astmę oskrzelową, a jej matka - alergię pokarmową. Czy to oznacza, że ​​Vera odziedziczy po nich zarówno astmę oskrzelową, jak i alergię pokarmową? W żadnym wypadku. Specyficzne choroby alergiczne nie są w ogóle dziedziczone, jedynie zdolność organizmu do reagowania w zasadzie na kontakt z alergenami jest przenoszona przez dziedziczenie. Te alergeny mogą być dowolną inną substancją, całkowicie różną od tej spowodował alergię i u tatusia i u mamy. A choroba może być inna, powiedzmy, alergicznego nieżytu nosa, zapalenia spojówek, egzemy.

Aby zilustrować tę sytuację, będziemy śledzić rozwój choroby u każdego członka rodziny. Moja matka, na przykład, są uczuleni na mleko i przetwory mleczne, Papież - astma, która przejawia się jako okres kwitnienia drzew (takich jak brzoza, olcha), ich syn powstaje alergiczną wysypkę skórną, kiedy wkłada sweter z wełny i jej córka jest zdrowa. Wszystkie te różne objawy alergii zaświadczają, że choroba i zdolność organizmu do reagowania z alergenem nie są dziedziczone.

Czy wszyscy są narażeni na alergie?

Naukowcy są coraz bardziej skłonni sądzić, że choroba jest wynikiem wpływania na cały kompleks czynników na ciele, ale często decydujący jest stan układu odpornościowego organizmu. A choroby alergiczne nie stanowią wyjątku pod tym względem.

"Każda choroba ma swój własny narząd. A każdy narząd jest chorobą, "powiedział słynny patolog Rudolf Virchow. Jeśli zastosujemy się do tego sformułowania, choć ogólnie trudno jest się z nim zgodzić, to możemy powiedzieć, że dana osoba ma podobny organ, który "obejmuje" proces alergiczny, który powoduje chorobę alergiczną i ogólnie alergie. Taki organ, a raczej układ narządów, to przede wszystkim grasica (grasica), śledziona, płuca, aparat limfatyczny.

Okazuje się, że grasica kontroluje przede wszystkim ochronę ("odporność" w tłumaczeniu z łaciny - ochrona). Termin "immunitet" przyszedł do medycyny z nauk prawnych. W starożytnym Rzymie powiedzieli "immunitas", kiedy trzeba było wyznaczyć osobę, która była zwolniona z podatków (podatków).

W medycynie, gdyż immunitet II Miecznikow zaczęto nazywać stan ludzkiego ciała, jak to było „obojętne”, „nieczuły” mają być wyłączone z danej choroby zakaźnej. Alergia jest stanem diametralnie przeciwnym do stanu odporności. W przypadku alergii u ludzi wrażliwość gwałtownie się zwiększa. Wykładowca Akademii Nauk Medycznych w ZSRR, Rem Viktorovich Petrov sugeruje nawet mówić o nadwrażliwości na niektóre czynniki, w tym czynniki zakaźne. Dlatego uzasadnione jest mówienie o zakaźnej postaci astmy oskrzelowej.

Alergie u ludzi może wystąpić w jednej lub wielu grupach alergenów (pyłki, żywność, kurz).

Wielość reakcji alergicznych tłumaczy się także predyspozycjami dziedzicznymi i konstytucyjnymi niektórych ludzie na alergie, to znaczy obecność tak zwanej struktury alergicznej lub skazy alergicznej.

Skazy alergicznej wynika przede wszystkim, że gwałtowny wzrost przepuszczalności bariery gistogematicheskih, kapilar krwionośnych w połączeniu z co alergenów łatwo przenikać przez błony śluzowe dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, skóry i innych dzięki krwi i tkanek pacjenta.

Po drugie, kiedy skaza alergiczna istnieje wysoka reaktywność urządzenia wytwarzającego przeciwciała, tj. "immunologicznie kompetentne" komórki pacjenta są zdolne do wytwarzania w dużej ilości specyficznych przeciwciał przeciwko różnym alergenom. Przeciwciała lub immunoglobuliny są obecnie dokładnie badane. W zależności od ich właściwości biologicznych, fizykochemicznych, istnieje pięć klas immunoglobulin: A, G, M, E, D.

Po trzecie, skaza alergiczna charakteryzuje się tym, że białka krwi i tkanek pacjenta łatwo wiążą różne substancje chemiczne (leki, antybiotyki) z tworzeniem w organizmie związków kompleksowych o właściwościach antygenowych.

Każdy z tych elementów razem, tworzą skazy alergicznej u pacjenta predyspozycję do różnych reakcji i alergii (pokrzywka, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa), często w połączeniu z jednego i tego samego pacjenta.

Lekarz, który ujawnił indywidualne cechy konstytucji, które są przede wszystkim identyfikowane w dzieciństwie, łatwiej jest przepisać mu odpowiednie leczenie, aw razie potrzeby wyznaczyć odpowiedni sposób leczenia.

Każdy ludzki organizm jest wyjątkowy. Oczywiście, zostało to udowodnione przez lekarzy, w szczególności immunologów, alergologów itp.

Czy alergia jest przekazywana przez prawo do dziedziczenia?

We współczesnym społeczeństwie, na tle poważnych problemów środowiskowych i szybkiego tempa życia, alergia zajmuje czołowe miejsce wśród innych chorób w skali globalnej. Co najmniej 80% osób doświadczyło objawów alergii przynajmniej raz w życiu. To, czy alergia jest dziedziczona, jest przedmiotem naszego dzisiejszego artykułu.

Rola dziedziczności w rozwoju alergii

Statystyki dowodzą, że choroba objawia się u dziecka w około 25% przypadków, jeśli alergia w rodzinie jest dostępna dla jednego z rodziców. W przypadku patologii u matki i taty w tym samym czasie ryzyko choroby alergicznej wzrasta o połowę i wynosi 50% lub więcej.

Jeśli członkowie rodziny są względnie zdrowi, a alergia nie jest obserwowana w poprzednich pokoleniach, prawdopodobieństwo wystąpienia choroby u dziecka będzie się różnić w granicach 10%. Cudzołożnikami alergii w tej sytuacji mogą być czynniki negatywne (zła ekologia, przyjmowanie antybiotyków przez matkę podczas ciąży itp.), A nie genetyka.

Jeszcze raz pragnę zauważyć, że przez dziedziczenie nie przenosi się samej alergii i zwiększonej podatności organizmu na określone czynniki drażniące. Choroba u dziecka może przejawiać się w zupełnie innej formie i całkowicie w stosunku do innych alergenów, ponieważ dziedziczone są tylko predyspozycje do niego.

Na przykład ojciec dziecka cierpi na alergię sezonową na pyłek danej rośliny, a choroba przejawia się wyłącznie w postaci alergicznego nieżytu nosa i zapalenia spojówek. W tym przypadku dziecko może nie być podatne na tę roślinę, na przykład będzie cierpieć na alergię pokarmową na inne alergeny.

Aby wytłumaczyć ten fakt, wystarczy pamiętać, jak rozwija się alergia. Choroba objawia się patologicznym wzrostem przepuszczalności naczyń, przed którym specyficzne bodźce zaczynają przenikać do krwiobiegu osoby bez żadnych przeszkód. Układ odpornościowy wykazuje zwiększoną nietolerancję na przeniknięte alergeny, postrzegając je jako ciała obce. Rozpoczęła się synteza przeciwciał mających na celu niszczenie alergenów.

To właśnie ten mechanizm rozwoju alergii jest czynnikiem determinującym predyspozycje do niego i może być dziedziczony. Ale jaki będzie alergen wywołujący tę reakcję i jaki rodzaj choroby rozwinie się i czy w ogóle nie będzie można przewidzieć, ponieważ inne czynniki patogenetyczne zakłócają ten proces.

Jak zapobiegać dziedziczeniu alergii?

Współczesna medycyna nie uważa alergii za chorobę genetyczną, ale nie wyklucza dziedziczenia predyspozycji do niej od bliskich krewnych. Dlatego przed planowaniem ciąży obaj przyszli rodzice powinni ściśle przestrzegać zaleceń lekarskich, które zapobiegają rozwojowi alergii u dziecka.

Model dziedziczenia predyspozycji do alergii w rodzinie, według współczesnych badań, przedstawia się następująco:

Czynnik ryzyka: alergia jest dziedziczna

Alergia to choroba, która staje się coraz powszechniejsza każdego roku. Całkowicie ta choroba nie była badana. Dlatego nie ma gwarancji całkowitego wyzdrowienia u pacjentów. Reakcje alergiczne występują na różnego rodzaju alergenach. Przejawy choroby różnią się również nieco w zależności od postaci choroby.

Przyczyny i warunki wstępne alergii

Przyczyny reakcji alergicznych na te lub inne czynniki nie zostały w pełni ujawnione. Ale są pewne warunki wstępne wystąpienia choroby.

 • Niekorzystne środowisko ekologiczne - pod wpływem szkodliwych wpływów środowiskowych nasilają się objawy reakcji alergicznych.
 • Warunki domowe mają również znaczenie dla stanu organizmu. Na przykład, niska jakość wody i częste używanie chemii gospodarczej stwarza dodatkowe obciążenie dla ludzkiego ciała i zmniejsza jego siły ochronne.
 • Praca nad szkodliwą produkcją ma również negatywny wpływ na stan organizmu.
 • Styl życia pacjenta ma ogromne znaczenie. Częsty stres, ciągły brak snu, chroniczne zmęczenie, niewłaściwe stosowanie złych nawyków - wszystko to przyczynia się do rozwoju i nasilenia objawów chorób alergicznych. Na przykład palacz ma 30% szans na rozwinięcie się alergii. Bierne palenie ma również wpływ na pacjenta.
 • Stan zdrowia. W przypadku chorób przewlekłych znacznie zwiększa się ryzyko chorób alergicznych. Ciało staje się bezbronne przed spożyciem obcych substancji ze współistniejącymi chorobami zakaźnymi, urazami, a nawet oparzeniami.
 • Choroby wątroby i przewodu żołądkowo-jelitowego zwiększają prawdopodobieństwo przenikania szkodliwych substancji, potencjalnych alergenów do krwi, dla których organizm będzie miał specyficzną reakcję. Wątroba oczyszcza organizm, ale jeśli jej praca jest zakłócona, stopień oczyszczenia ciała zmniejsza się.
 • Predyspozycje genetyczne odgrywają poważną rolę w rozwoju chorób alergicznych, ponieważ alergia jest dziedziczona z dużym prawdopodobieństwem.

Alergie i dziedziczenie

Sercem alergii mogą być nie tylko dziedziczne, ale także nabyte zaburzenia układu odpornościowego. Jednak czynnik genetyczny ma niewielkie znaczenie. Nadwrażliwość na krew jest bardzo prawdopodobne, przekazana spadkobiercom. Jest to alergia atopowa lub dziedziczna.

Konieczne jest zrozumienie różnicy między dziedziczeniem samej choroby a genetyczną predyspozycją do choroby. Wrażliwość na niektóre określone alergeny nie jest przenoszona. Dziecko może mieć zupełnie inną postać choroby.

W przypadkach, gdy oboje rodzice cierpią na choroby alergiczne, prawdopodobieństwo wystąpienia choroby dziecka sięga 75-85%. Dzieje się tak, gdy rodzice cierpią na ten sam rodzaj alergii. Przy różnych typach alergii, ale z częstością występowania obojga rodziców u dziecka, reakcja alergiczna wystąpi z prawdopodobieństwem 40-60%. Jeśli dziecko ma jednego z rodziców osoby uczulonej, choroba może wystąpić z średnim prawdopodobieństwem 30%. Częściej alergia na podstawie prawa do dziedziczenia jest przekazywana dziecku przez matkę, a nie przez ojca. Prawdopodobieństwo uczulenia na osobę, której rodzice nigdy nie cierpieli na reakcje alergiczne, wynosi około 10%.